MEDIA

connecting marine engineering, hydromechanics and controls

het Marineblad February 2021

Lode Huijgens' PhD work in popular format: Hardware in the Loop in the towing tank. Main author Lode Huijgens

Limits to installed engine power, different fuel compositions and new technologies such as fuel cells are all being considered to abate maritime emissions. These solutions vary greatly in terms of impact on ship design and supply chains. Yet, they have one thing in common: their potentially profound effect on the ship’s capability to deal with the dynamic loads caused by wind, waves, and manoeuvres.

het Marineblad March 2020

Full steam ahead to a hybrid future: main author Rinze Geertsma.

In de Operationele Energie Strategie en de Defensie Energie en Omgevings Strategie legt het ministerie van Defensie zijn ambitie vast de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen om zo de effectiviteit van zijn operaties te vergroten en hiermee het milieu minder te belasten. Tevens vereist de diversiteit van de huidige dreiging tijdens maritieme operaties vaartuigen die stiller varen, beter manoeuvreren en minder onderhoud vereisen.

The Marine Professional 2018

Marine Haptic Feedback (https://www.imarest.org/themarineprofessional). Cooperation with https://delfthapticslab.nl/

When human operators control complex machines, feedback on the control interfaces can reduce operator error and increase situational awareness. Now a Dutch team has developed a new system specifically for maritime use

het Marineblad November 2007 (in Dutch)

PhD research enhances understanding of ship propulsion

Sinds de zeilen als primaire bron van scheepsvoortstuwing vervangen zijn door schroeven, is er onderzoek gedaan naar nagenoeg alle aspecten van de voortstuwingsinstallatie. Dit onderzoek strekt zich uit van de ontwikkeling van aandrijvende machines (dieselmotoren, elektromotoren, gasturbines) tot het hydrodynamisch gedrag van de schroeven en de scheepsromp en tot de besturing en regeling van het geheel.

MODEL SCALE CPP for advanced model scale testing, developed in 2017-2018

SEE:

https://www.tudelft.nl/en/3me/research/cohesionprojects/wind-turbines-as-inspiration-for-ships